Categories
Blog

Tiêu chí so sánh in kỹ thuật số với in truyền thống

In kỹ thuật số và in truyền thống đều là những phương pháp in ấn đang được đầu tư và phát triển ở thị trường in ấn Việt Nam. In ấn kỹ thuật số dù mới ra đời nhưng cũng đã đạt được những vị thế nhất định nhờ những ưu điểm nổi bật, Tuy nhiên, có nhiều lý do, các phương pháp in truyền thống cũng chưa hề bị mai một do đã tạo được sự tin tưởng và quen thuộc đối với thợ in và người tiêu dùng. Sau đây là một số tiêu chí so sánh giúp bạn hiểu rõ hơn về 2 phương pháp in ấn này.

Tiêu chí so sánh in kỹ thuật số với in truyền thống
Tiêu chí so sánh in kỹ thuật số với in truyền thống

– Số lượng: In offset có tải chi phí front-end. Chạy ngắn có thể có một đơn vị chi phí cao. Nhưng như số lượng tăng, chi phí đơn vị đi xuống với in offset. Chạy rất ngắn có thể được chi phí hiệu quả hơn nhiều với in kỹ thuật số, trong khi số lượng lớn hơn có thể có một chi phí đơn vị thấp hơn với in offset.

– In trung bình: Bạn cần hoặc muốn có một loại giấy đặc biệt, kết thúc hoặc bề mặt in không bình thường, hoặc kích cỡ duy nhất?Các tùy chọn được gia tăng liên tục trong kỹ thuật số, nhưng in offset vẫn cung cấp sự linh hoạt nhất.

– Màu : Ép kỹ thuật số sử dụng quá trình in ấn bốn màu. Nếu bạn chỉ cần mực đen hoặc một hoặc hai màu mực, in offset có thể cung cấp một giải pháp hiệu quả hơn. Nếu bạn cần in bốn màu, kỹ thuật số có thể cung cấp lợi thế về chi phí lên phía trước thấp hơn.

– Hơn về màu sắc: Nếu bạn đang lập kế hoạch để in bằng cách sử dụng hệ thống ® Kết hợp Pantone, in offset sẽ cung cấp cho bạn kết quả tốt nhất, vì nó sử dụng thực tế Pantone ® mực. In kỹ thuật số mô phỏng màu sắc sử dụng một quá trình phù hợp với bốn màu, vì vậy một số máy in kỹ thuật số có thể cung cấp màu sắc kém chính xác phù hợp với các dự án.

– Thay đổi hoàn toàn: Nếu bạn cần nhanh chóng, kỹ thuật số thường cung cấp giao hàng nhanh hơn.

– Chồng màu: . Kỹ thuật số cung cấp bằng chứng chính xác kể từ khi bạn nhìn thấy một mẫu thực tế của mảnh in. Chống màu sắc chính xác cho in offset có thể tốn kém.