Categories
Blog

Một số quy luật cơ bản trong thiết kế in ấn

Diện mạo của một giao diện trong thiết kế in ấn được chi phối bởi rất nhiều quy luật. Đó là những quy luật sau:

Một số quy luật cơ bản trong thiết kế in ấn
Một số quy luật cơ bản trong thiết kế in ấn

1. Luật đơn giản:

Trong design luật đơn giản dẫn đến nhận thúc tròn chủ đề 1 cách dễ dàng, đơn giản thực sự càn thiết, đặc biệt trong layout để tạo nên sự dễ dàng sáng sủa.

2. Luật nhịp điệu

Luật nhịp điệu được tạo nên bằng 3 cách: sự lặp lại, dùng chuỗi, và liên tục. Luật nhịp điệu được xây dựng để tạo ra sự di chuyển và điều hướng của tầm nhìn, nó sảy ra khi 1 yếu tố trong bố cục được lặp lại. Nhịp điệu được tạo ra bằng cách tạo ra 1 dòng chảy êm đềm của tầm nhìn. Nhịp điệu được dùng như 1 đường dẫn mà do đó mắt chúng ta có thể đọc được những phần quan trọng cảu thông tin.

3. Luật nhấn mạnh

Luật nhấn mạnh được tạo ra bởi sự sắp xếp các yếu tố 1 cách hợp lý, hoặc đặt chúng ở 1 vị trí đáng được chú ý bằng cách dùng sự tương phản làm chúng nổi bật nên bằng những nét đặc trưng như màu sắc, hình dạng tỷ lệ, sự nhấn mạnh tương phản tạo ra sự muôn màu muôn vẻ cho 1 mẫu thiết kế.

4. Luật đồng nhất

Sự cân bằng tạo nên tổng thể hài hòa giữa các yếu tố trong 1 diện mạo. Sự đồng nhất có nghĩ là sự hợp nhất của các yếu tố trong 1 layout, nơi mà mỗi phần khác nhau hỗ trợ các phần còn lại, và tất cả sự kết hợp đó tạo thành 1 khối nghệ thuật đồng nhất, nó đạt được sự cân bằng liên tục hài hòa.

5. Luật cân bằng

Có 2 dạng cân bằng đó là cân bằng đối xứng và cân bằng bất đối xứng.

Cân bằng đối xứng biểu thị tất cả các yếu tố như chiều cao, chiều rộng được sắp đặt 1 cách đối xứng trong trang.Cân bằng đối xứng đề cập đến tất cả những gì được sắp xếp trong 1 bố cục cân bằng, Cân bằng đối xứng đc chia ra nhiều loại: cân bằng đảo ngược, cân bằng 2 trục, cân bằng xuyên tâm.

Cân bằng bất đối xứng đạt được khi không có sự đối xứng,tất cả các yếu tố được sắp xếp không có sự đối xứng với nhau cân bằng bất đối xứng được thiết lập.

6. Luật cân xứng

Luật cân xứng giúp đạt được sự cân bằng đồng nhất cho 1 layout. Để có sự cân xứng tốt thì các yếu tố phải được điều chỉnh kích thước yếu tố với 1 sự cân bằng hoàn hảo tạo ra 1 thiết kế tốt. Đó chính là sự liên quan của kích thước các yếu tố với nhau, với sự cân xứng tổng thể, sự cân xứng bao gồm những mối liên quan về chiều rộng chiều cao, chiều sâu và không gian xung quanh.