Categories
Blog

Các kỹ thuật in lụa cơ bản

In lụa là kỹ thuật in ấn truyền thống ra đời từ rất lâu. Từ xa xưa, đây là phương pháp được sử dụng hoàn toàn bằng thủ công, nhưng nay đã có sự trợ giúp của hệ thống kỹ thuật. Có 3 cách để phân loại kỹ thuật in lụa cơ bản đó là dựa vào kỹ thuật sử dụng khuôn in, dựa vào hình dạng khuôn in và dựa vào phương pháp in.

Các kỹ thuật in lụa cơ bản
Các kỹ thuật in lụa cơ bản

1. Dựa vào cách thức sử dụng khuôn in, bạn có thể gọi tên in lụa theo các kiểu sau:

– In lụa trên bàn in thủ công
-In lụa trên bàn in có cơ khí hóa một số thao tác
-In lụa trên máy in tự động.

2. Dựa vào hình dạng khuôn in:

-In dùng khuôn lưới phẳng
-In dùng khuôn lưới tròn kiểu thùng quay

3. Dựa vào phương pháp in:

– In trực tiếp: là kiểu in trên sản phẩm có màu nền trắng hoặc màu nhạt, màu nền không ảnh hưởng đến màu in.
– In phá gắn: là kiểu in trên sản phẩm có nền màu, mực in phải phá được màu của nền và gắn được màu cần in lên sản phẩm, và
– In dự phòng: là in trên sản phẩm có màu nhưng nhưng không thể dùng kiểu in phá gắn được.